Svenska Marinens skonert Gladan ligger f.n. vid kaj I Las Palmas.

Klicka HÄR för att se bildspelet i storformat!
Svenska Flottans stolthet gästar Las Palmas hamn

Text: Bengt Björnekärr
Foto: Leif Kempe Svenska Marinens skonert Gladan ligger f.n. vid kaj I Las Palmas – närmare bestämt i sportbåtshamnen Muelle Deportivo. 1953 var artikelförfattaren, Bengt Björnekärr, förtoppsgast på det stolta fartyget. I stort sett ser skolskeppet likadant ut till det yttre idag, men vissa moderniserinagr har skett för att bl.a. öka bekvämligheten för de officersaspiranter som nu tränas i sjömaning.

Fartygschef på dagens version av Gladan är örlogskapten Jerker Schyllert, som även var befälhavare på Falken när den angjorde Las Palmas för två år sedan. Som förra gången är det ynga officersapiranter som under resan skall drillas i sjömansskap.

Det var med bultande hjärta och en lycklig känsla som jag åter efter 55 år (och 30 kg) trampade däcket som en gång också var min utbildningsplats. Till min stora förvåning är det inte mycket som ändrats genom åren. Vissa inredningsdetaljer, en ny maskin och digital navigationsutrustning är de mest iögonfallande modifieringarna.

Läs mer av Bengt Björnekärrs artikel på hans hemsida!

Här nedan lite info om fartyget:

Segelutbildning på särskilda skolfartyg har bedrivits inom svenska flottan sedan 1796(HMS Diana) och har sedan dess pågått oavbrutet. Den här historien tar sin början i mitten av 1900 talet.

Chefen för Marinen gav 1943 marinstaben ett uppdrag att inkomma med: ”typförslag och ungefärlig kostnadsberäkning för byggandet av ett skonerttacklat skolskepp med plats för omkring 40 elever. Vid typvalet bör strävan att göra fartyget särskilt välseglande stå tillbaka för önskan att riggen ger besättningen möjlighet till arbete såväl på däck som till väders”(Hämtat ur boken ”Marinens Skonerter”). Uppgiften kom att utföras av dåvarande marindirektören Tore Herlin som bland annat var ansvarig för ritningarna till landskapsjagarna Öland och Uppland, sjödugliga, effektiva och vackra stridsfartyg, som väckte uppmärksamhet. Även som segelbåtskonstruktör var Tore Herlin mycket känd och uppskattad i civila kretsar.

I ett brev den 12 januari 1946 beslöt konungen att två skonerter av den typ Tore Herlin ritat skulle byggas som ersättning för de då i tjänst varande fullriggarna Jarramas och Najaden.

Namnen till skonerterna har en lång historia:

Namnet Falken har gamla anor inom Svenska flottan. Redan på Gustaf Wasas tid fanns fartyg med namnen Vita Falken, Calmare Falken och Finska Falken. 1631 sjösattes ett 20 kanoners skepp med namnet Falken. Detta förliste 1651 men efterträdaren kom året därpå och hade 32 kanoner. På Karl XI:s tid bars namnet av ett 26-kanoners skepp med 120 mans besättning. Hon sjösattes 1689.

Skeppsgossebriggen Falken byggdes år 1877 på Karlskronas Örlogsvarv. Hon strandade i bränningarna vid Svanesund (Orust) 1918 och många trodde hon var förlorad. Hon räddades dock och seglade i skeppsgosseavdelningen fram till 1939. Hon såldes till en privatperson 1943 och vidare till en tysk 1947. Med 21 personer ombord, flera svenskar, men de allra flesta var flyktingar från de Baltiska staterna och Tyskland lämnade Falken Sverige i december samma år. Efter en strapatsrik resa kom fartyget till Buenos Aries(Argentina) i juli 1948. Därefter ändrades hon om till lastfartyg. Den 9 maj 1967 förliste hon i Valparaisos hamn (Chile)

Endast en gång tidigare har ett örlogsfartyg hetat Gladan. En lastbrigg som byggdes på Karlskronas Örlogsvarv 1857. Hon användes bla för att hämta den sk Nordenskjöldska järnmeteroiten på Discoön vid Grönlands västkust. 1872-1873 deltog hon i polarexpeditioner och gjordes om till övningsfartyg för skeppsgossar 1881. Hon kom att segla fram till 1924 då hon utrangerades och användes som omklädningslokal för varvsarbetare. 1942 sjönk hon och sprängdes av dykare. Den kanske mer kända Stockholmsbriggen “Tre kronor af Stockholm” byggs idag efter “gamla” Gladans ritningar.

Kölen till Gladan sträcktes den 28 maj 1946 vid Stockholms örlogsvarv och den 14 november samma år sjösattes hon. Den 15 april 1947 hissades befälstecknet och den 21 april var fartyget klart för besiktning och provturer. Den 2 juni 1947 levererades Gladan till flottan.

Falken kölsträcktes omedelbart efter Gladans stapelavlöpning på samma bädd som systerfartyget och sjösattes den 12 juni 1947. Den 23 september hissades befälstecknet för första gången och den 1 oktober levererades fartyget till flottan efter avslutade provturer.

Fartygen har byggts om och moderniserats i omgångar sedan dess och detta görs fortlöpande för att möta nya krav för att fortsätta segla i många år till.

Lite tekiskt om Gladan:

Deplacement:
220 ton

Längd inklusive bogspröt:
39,3 m

Längd över allt:
34,4 m

Största bredd:
7,2 m

Djupgående:
4,2 m

Järnköl:
28 ton

Barlast:
36,4 ton

Tacklingens totala längd:
ca 7200 m

Antal block:
ca 230 st.

Total segelyta:
ca 680 kvm

Stortoppens höjd över vattenlinjen:
31,4 m
HMS Gladan (S01) är ett av svenska marinens segel/övningsfartyg. Fartyget ingår i Skonertdivisionen tillsammans med HMS Falken (S02). Ritningarna gjordes av dåvarande marindirektören Tore Herlin. Riksdagen beviljade 1,5 miljoner kronor för ändamålet. Gladan är målad med blå bottenfärg som sträcker sig ca 20 cm ovanför vattenlinjen. Spetsen på bogsprötet är blåmålad. Nockarna på rået, toppstängerna och gafflarna har målats vita, för att markera att hon är den först byggda i sitt slag. Äldre bildmaterial visar att även Falken kan ha haft vita nockar.

Här finns Gladans hemsida. Där finns resebrev. :
http://www.gladanochfalken.se/


Kommentera

%d bloggare gillar detta: