Datavirus gömt i ett falskt meddelande från polisen

Ett virus, “trojan”, kamouflerat i ett falskt budskap om den nationella polisen, har påvisats i flera mejl i kanariska media, och man har ännu inte kunnat fastställa dess ursprung, vilket bekräftas på onsdagen av chefen för regionala Superior-polisen.
Under “[email protected]” i den del av avsändaren och identifierade med ämnet namnet “N § 985.824 undersökande förfarande”, kan detta meddelande orsaka skador på elektronisk utrustning och datorsystem av dem som oförsiktigt öppnar ett sådant meddelande. Polisen uppmanar alla som får detta meddelande att inte öppna mejlet och att meddelandet tas bort utan att öppna det, för att undvika de negativa effekterna, förklarar polisen i ett uttalande.
Meddelandet innehåller en påstådd stämning och att man ska öppna bifogade filen för mer info: Gör man det tar viruset över datorn.
Policia Nacional, Rikspolisen, meddelar att de inte skriver stämningar till någon via E-post och att detta är ett falsarium.
Det är hackers som vill komma åt personlig information, som öppnar vägen in i din dator om du öppnar bifogade bilagan.

Vi tackar för upplysningen och uppmanar alla vår läsare att vara uppmärksamma. Släng allt som du inte känner igen.
Ur Canarias7 / Gunnar Forsberg


Speak Your Mind

*