SALTO del PASTOR, gammal tradition på öarna

Salto del Pastor ( Herdens hopp)

Herde-hoppet

Gran Canarias speciella form har gjort att den lantliga befolkningen blivit tvingade att hitta på möjligheter att förflytta sig och undvika hinder, som breda flodfåror, branta berg och klippstup.
Ur denna nödvändighet föddes herdehoppet.
Det utförs med en lång stav av trä, på Gran Canaria kallad garrote, där man i ena ändan sätter på en spets av metall, kallad regatón. Denna underlättar vid klättringen upp- och nedför branter, bergsväggar och stup. Staven är också ett stöd när man hoppar för att ta sig över raviner eller diken eller tar sig uppför sluttningar.

Glidning på staven

Den vanligaste formen att använda staven är att sticka ner metallspetsen på en plats som är lägre än den där man befinner sig och glida ner längs staven för att på så sätt komma förbi ojämnheter och sedan upprepa manövern så många gånger som det är nödvändigt för att komma ner i floddalen.
Men det finns även andra sätt att använda staven beroende, på hindret man skall övervinna. Några till och med så farliga och riskfyllda att de har givit upphov till legender som ”den förälskades hopp” eller ”halvmånehoppet”.

Den sportsliga användningen av staven i tävlingar inkluderar klättring över mur, snabbhet i att ta sig ner för en brant, precisionshopp, olika stilar och lekar.
Kanarielivs kommentar:
Man har ju hört talas om Herdestaven och här kanske det var så att herdarna, som var ute i markerna med får och getter, hade svårt att följa sina djur, särskilt när dom hade förirrat sig bort i svåråtkomliga ställen. Då uppfanns denna långa stav för att kunna hoppa över raviner och bäckar eller floder?
Kan det vara så?
Ur Gran Canarias Patronatosida / Gunnar Forsberg 


Kommentera

%d bloggare gillar detta: