Kanarieöarnas ledning får på tafsen för felaktig egen lag/bestämmelse.

Den nationella kommissionen för konkurrens på marknaden (CNMC) (**) kräver den kanariska regeringen på att avskaffa regleringen av hyresaktiviteter ”begränsningar av den fria konkurrensen.”
PLAYA INGLES-2
Bland dem, förbud mot privat uthyrning på turistområden.
Om det inte åtgärdas, varnar de för att ”vi kommer att mötas i domstol”.

CNMC offentliggjorde den 18/9 att förra 23 juli anmäldes den regionala regeringen en tidigare begäran mot olika artiklar i dekret 113/2015 av den 22 maj.”
Kommissionen anser att lagstiftningen innehåller ”ett stort antal hinder för utvecklingen av en effektiv konkurrens på marknaden.”

Bland de poster som CNMC ifrågasätter och anser som den svåraste frågan är: underlåtelse att från tillämpningsområdet för förordningen utesluta bostäder som ligger på områden vid turistorter, som till sin natur är gemensamt område.

Således anses att CNMC,man gynnar de traditionella turistanläggningarna som redan innan lagen trädde ikraft var installerade på turistorterna, så de slipper annan konkurrens. Den angivna konkurrensbromsen blir  till nackdel för användarna.”  (*)
De ifrågasätter också de kontrollsystem som har tvingat en tillfällig användare av den privata bostaden att svara på frågor som skulle ställts till ägaren. Det har ofta blivit feluppfattningar med påföljden att ägaren har fått strafförelägganden på upp till 30.000 Euros. (**)
PL INGLESVidare anses att förbudet att låna ut eller hyra ut sin bostad, när man själv inte utnyttjar den, ”strider mot rätten för ägaren att organisera sin verksamhet och förfoga över sin egendom utan onödiga begränsningar.”
CNMC varnar för att kraven på storlek och utrustning av husen ”är ett felaktigt och onödig krav för ägaren”. De tillägger, att verksamheten ska vara föremål för ett eget ansvar med försäkran och deklaration med administrativa funktioner, tillstånd utan att motivera (…) sådan intensitet av administrativa ingripanden, som har förekommit.”

Detta krav, varnar CNMC, är ett första steg som syftar till att upphäva eller förändra den felaktiga lagen och på så sätt undvika ett administrativt överklagande till Högsta Domstolen på Kanarieöarna, om inte den Kanariska regeringen ändrar eller upphäver dessa restriktioner.

Kanarielivs kommentar:

(*) i stycket ovanför, förklaras:
Det har framkommit att Hotell-näringen på öarna har framtvingat denna nya bestämmelse, för att de etablerade hotellen och anläggningarna inte skulle få en osund konkurrens och därmed inte få tillräcklig beläggning på sina hotell.

(**) Den nationella kommissionen för konkurrens och marknader (CNMC) är ett offentligt organ med status som juridisk person med fullständig offentlig och privat kapacitet, enligt ministeriet för ekonomi och konkurrenskraft.

(***) Skandinaviska bostadsägare på södra Gran Canaria har råkat ut för just ett sådant strafföreläggande och bötesbelopp på upp till 30 000 €, för att t.ex. inte ha haft tillgängligt ett klagomålspapper, som alla turistuthyrare måste ha. I detta fallet var det inte någon uthyrning utan utlåning.
Det har tagit många månader att bestrida detta som ännu inte blivit klargjort och löst.
Puerto Rico badhotell 1
Ingen trodde väl att denna nya bestämmelse skulle bli långvarig men det blev många som fick besök och onödiga besvär.

Detta besked lugnar nog flera av de som råkade ut för liknande situationer.

Text: Gunnar Forsberg; Foto: Ur WIKIPEDIAS fria bildarkiv.


Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: