Ön EL HIERRO mullrar

218 år efter det senast noterade vulkanenutbrottet på El Hierro-ön har den börjat vakna upp igen ur sin slummer.  Det är en serie indikatorer som föregår vulkanutbrott och manifesteras på ön alltmer med medelmåttig styrka och intensitet. Det hela började den 19 juli. Från detta datum har seismograferna på National Geographic Institute (IGN) börjat att spela in "onormal" seismisk aktivitet på El HIERRO.  Först fick det inte så stor betydelse, men frekvensen av chocker och mätningar av … [Read more...]