Följ med till Bergianska trädgården i Stockholm

Bergianska trädgården i Stockholm   Bergianska trädgården hette från början Bergielund. Det var bröderna Bengt Bergius och Peter Jonas Bergius som i mitten av 1700-talet anlade den i Kvarteret Resedan, mellan nuvarande Karlbergsvägen och Vasaparken i Stockholm . Efter brödernas död donerades egendomen till Kungl. Vetenskapsakademien och Bergianska stiftelsen,som bildades. Trädgården skulle tjäna som trädgårdsskola och försöksanläggning. 1900-talet i Bergianska trädgården … [Read more...]