Viktigt att veta

 

RIMG0436_001ATT KÖPA BOSTAD PÅ GRAN CANARIA

Lägga handpenning och skriva kontrakt för begagnad egendom.

Så snart Du bestämt dig för att köpa t.ex. en lägenhet reserverar du bostaden genom att lägga en handpenning om normalt 10% av köpesumman. Vi bestämmer sen tillsammans en tidpunkt för den slutgiltiga överlåtelsen av bostaden, vanligtvis någon månad efter det att handpenningen är betald.

Överlåtelsen sker inför en notarie (notarius publicus)
RIMG1038För att köpet ska bli giltigt enligt spansk lag måste överlåtelsen ske inför en notarie (notarius publicus). Det är en statstjänsteman som är utbildad jurist och som kontrollerar att dokumenten är riktiga, att parterna lämnar korrekta uppgifter och  bevittnar överenskommelser.

”Escritura Publica” är köpehandlingen som bevisar din besittningsrätt

På överlåtelsedagen går Scandic House och Du som köper bostaden igenom överlåtelsedokumentet tillsammans med säljaren och notarien där båda parter visar att innebörden förstås. Det särskilda dokumentet som kallas ”Escritura Publica” innehåller alla uppgifter om köpet:

· Din (köparens) och säljarens identitet · Vilken fastighet det gäller, var den är belägen, hur stor den är m.m.
· Den slutliga köpesumman och hur den ska betalas
· Den exakta tidpunkten för överlåtelsen
· Eventuella servitut m.m. som belastar bostaden
· Övriga överenskommelser som har gjorts med säljaren
RIMG1083
Ni undertecknar dokumentet och det utgör därefter lagfarten som ger Dig rätt att besitta bostaden. Därefter ska de nya ägarförhållandena registreras i fastighetsregistret, se nedan…

Du får nycklarna, säljaren får återstoden av köpesumman
När köpet blivit offentligt i och med påskriften på lagfarten gör man vanligen en överföring av återstoden av köpesumman, vilket notarien bevittnar. Du får nycklarna och besittningsrätten till bostaden.

Inskrivning i fastighetsregistret ger dig sakrättsligt skydd

När köpeavtalet har skrivits under hos notarien och säljaren har överlämnat nycklarna till Dig i utbyte mot köpesumman återstår ett viktigt steg. Din nyköpta fastighet skall registreras i det spanska fastighetsregistret. Det är inskrivningen  i registret som  ger  köpet sakrättsligt skydd.  Scandic House ser till att ordna inskrivningen i registret åt Dig och räkna med att den processen RIMG6225tar mellan 1 till 2 månader.

Köparen betalar förutom köpeskillingen, stämpelskatt, lagfartskostnader och notariatkostnader, anslutningsavgift för el och vatten samt övriga administrativa kostnader (t.ex. fullmakter, intyg, värdering, bankarvode). Stämpelskatten (överföringsavgiften) på begagnade bostäder är på Kanarieöarna  6,5%  av  den  lagförda  köpeskillingen.
En tumregel:
Som köpare bör Du  beräkna den totala omkostnaden till cirka 8-10 % av köpesumman.

Efter lägenhetsköpet är du medlem i en ägarförening
RIMG0335
Alla fastigheter ska ha en ägarförening bildad, ”comunidad”, som är en sammanslutning av alla som äger lägenhet i fastigheten och som sköter de gemensamma anläggningarna. Som lägenhetsinnehavare betalar Du varje månad en avgift till din ägarförening som täcker kostnaden för försäkring, städning och underhåll av gemensamma utrymmen etc.,  (omfattningen varierar).
Övriga driftskostnader är el och vattenförbrukning, fastighetsförsäkring samt hemförsäkring  och eventuellt abonnemang för telefon och internetuppkoppling.

Driftskostnaderna för Din kanariska bostad varierar beroende på bostadens läge, taxeringsvärde och gemensamma anläggningar. Du ska också betala en kommunal fastighets-och inkomstskatt. Skatten beräknas på taxeringsvärdet och varierar beroende på var fastigheten är belägen.
En ungefärlig årskalkyl kan göras när Du köper.

Några termer:
Escritura Publica:
 Lagfart
Registro de la propiedad: Det spanska fastighetsregistret
Comunidad: Ägar-eller samfällighetsförening

”Texten ovan är inte avsedd att ge juridiska, bokföringsmässiga eller skattemässiga råd, eller ersätta sådana råd som ges av specialister på området, utan ska ses som en generell vägledning inför köpet av bostad utomlands. 

Text och Foto ur ScandicHouse hemsida.
Klicka på annonsen på förstasidan.

Kanarieliv / Gunnar Forsberg